Coronamaatregelen Gouweslag

Vanaf 26 juni 2021 zijn er de laatste wijzigingen ten aanzien van het coronabeleid van kracht geworden vanuit de overheid. We proberen bij Gouweslag zo goed mogelijk door te sporten. Echter, om dit mogelijk te maken zijn er enkele grote veranderingen die op deze pagina uitgelegd worden.

In grote lijnen zijn er de volgende wijzigingen:

 1.     Bij enige vorm van klachten die passen bij Covid-19, blijf je thuis. Geen uitzonderingen.
 2.     Hygiëne is cruciaal. Dat betekent bijvoorbeeld shuttles maar één wedstrijd gebruiken, veel handen wassen en afstand houden van elkaar.
 3.     Je tekent de aanwezigheidslijst wanneer je binnenkomt i.v.m. eventueel bron- en contactonderzoek.
 4.     Als je positief besmet bent met het coronavirus en je bent de afgelopen 10 dagen komen spelen bij Gouweslag, meldt dit dan bij het bestuur via bestuur@gouweslag.nl

Sinds 19 mei geldt dat iedereen normaal spelcontact mag hebben.  Voor alle spelers boven de 18 jaar geldt dat er te allen tijde 1,5 meter afstand moet worden gehouden buiten de baan.

Wij hopen dat wij ondanks Corona de komende tijd toch met elkaar kunnen blijven genieten van een potje badminton. Laten we met elkaar aan de regels houden, zodat we als vereniging de zaal open kunnen blijven stellen. Lees daarom alle informatie op deze pagina goed door als je komt badmintonnen.

Maximum aantal speelplekken per speelavond

Vanaf 26 juni hebben we weer onbeperkt plek bij Gouweslag. Voor leden en niet-leden.

Maandagavond, 20:00 – 22:00, Dick-van-Dijkhal, 0 mensen i.v.m. vaccinatielocatie

Woensdagavond, 20:05 – 22:30, de Mammoet, 8 velden.

Vrijdagavond, 20:05 – 23:00, de Zebra, 10 velden.

Dinsdagavond, 20:00-21:30, dit seizoen niet meer.

Coronamaatregelen in de sporthal

Als je je aangemeld hebt via Woosh! en geen Covid-19 klachten hebt, ben je welkom in de sporthal. In de sporthal zijn enkele maatregelen van kracht. Dit is een samenvatting van het coronaprotocol. In het volledige coronaprotocol onderaan deze pagina staan alle maatregelen en regels. Lees het hele coronaprotocol goed door.

In de sporthal

 1. Kom niet te vroeg. Op woens- en vrijdagen betekent dit dat de zaal pas om 20.05 uur voor senioren open is, zodat de wisseling tussen jeugd en senioren soepel verloopt.
 2. Volg alle aangegeven looproutes.
 3. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 4. De spelers boven de 18 jaar houden te allen tijde 1,5 meter afstand naast de baan. Op de baan hoeft afstand niet gehouden te worden.

In de sportzaal

 1. Teken voor aanwezigheid als je de sporthal betreedt en desinfecteer je handen. (in die volgorde)
 2. Zoek je speelkaartje en houdt die bij je. Neem je speelkaartje mee naar huis.
 3. Houd buiten de badmintonbaan altijd 1,5 meter afstand.
 4. Verspreid je over de sportzaal als je aan de kant zit. Gebruik ook de extra banken die in de sporthal zijn geplaatst.
 5. Volg van aangegeven looproutes.
 6. Zorg bij het wisselen van banen dat er 1,5 meter afstand bewaard kan worden tussen mensen die de baan op gaan en mensen die de baan af gaan.
 7. Bij het afhangbord waar je je kaartje ophangt dient ook te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden. Als er bij het afhangbord geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd, dan wacht je even met afhangen. Gebruik ook de extra afhangborden die per deel van de zaal zijn neergezet.

Op de badmintonbaan

 1.     Pak een plastic of veren shuttle. Plastic shuttles liggen klaar voor gebruik bij het afhangbord in de buurt. Pak alleen nog ongebruikte shuttles, geen shuttles uit de gebruikte shuttles bak.
 2. Je gebruikt de shuttles maar één potje.
  1. Na elk potje moeten de gebruikte veren shuttles in aparte kokers gestopt worden en mogen ze niet meer gebruikt worden
  2. of moeten alle shuttles weggegooid worden.
 3. Laat geen shuttles bij de baan liggen.
 4. Plastic shuttles moeten na elk potje in de doos met gebruikte shuttles gestopt worden.
 5. Geef geen high-fives, schud geen handen, raak elkaar niet aan.

Op de tribune

Houdt afstand van elkaar.

In de kantine

De kantine is dicht tot nader bericht.

Looproute in de Mammoet

Looproute in de Zebra

Corona protocol

Protocol badminton bij Gouweslag in coronatijd

We verwachten dat mensen die komen badmintonnen zich ook buiten de sporthal aan de coronaregels houden. We hebben immers ook onder onze leden een grote groep die binnen de risicogroep valt en met inachtneming van de regels kunnen we met elkaar (hetzij in aangepaste vorm) zo lang mogelijk blijven sporten.

Algemeen

 • Alle strengere regels van de overheid gaan voor de hier genoemde regels.
 • Iedereen die klachten heeft blijft thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook meest milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als je klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen. Heb je klachten dan kom je NIET spelen en annuleer je je eventuele aanmelding in Woosh!.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test en volg de instructies van de GGD;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • Raak je besmet en ben je binnen tien dagen voor de besmetting op de vereniging geweest, meldt dat dan zo spoedig mogelijk bij het bestuur via bestuur@gouweslag.nl.

Aanmelden

 • Spelers dienen niet te vroeg aanwezig te zijn (op woensdag- en vrijdagen is de zaal pas open vanaf 20.05 uur en voor de andere dagen maximaal 10 minuten voordat het badmintonnen start) en dienen direct na het spelen de sporthal te verlaten;
 • Op locatie zal desinfectiemiddel aanwezig zijn dat gebruikt kan worden. Iedereen wordt verzocht voordat de zaal wordt betreden de handen te desinfecteren met eigen desinfectiemiddel of het middel dat door de vereniging wordt verstrekt;

In de sporthal

 • Volg de door Sport.Gouda aangegeven looproutes en zo nodig de aanwijzingen van de beheerder nauwkeurig;
 • De groene pijlen dienen te worden gevolgd voor de route naar binnen en de rode pijlen dienen gevolgd te worden voor de route naar buiten;
 • De kantine is dicht tot nader bericht.

Voor het badmintonnen

 • Houdt 1,5 meter afstand buiten de baan! Zet je tassen uit elkaar op voldoende afstand. Gebruik ook de extra banken die in de sporthal zijn geplaatst.
 • Elke avond is er een Corona-coördinator, herkenbaar aan het gekleurde hesje. Volg de instructies van deze coördinator altijd op;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; was je handen regelmatig en zeker nadat je gehoest of geniest hebt!
 • Als er door de Corona-coördinator wordt geconstateerd dat een speler deze klachten heeft als hij of zij op de locatie aankomt zal hij of zij niet mogen spelen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • In de sporthal is een looproute aangegeven. Volg deze looproute altijd;
 • Zorg bij het wisselen van banen dat er 1,5 meter afstand bewaard kan worden tussen mensen die de baan op gaan en mensen die de baan af gaan.
 • Voor het opzetten of afbreken van de netten moeten de handen ontsmet worden.
 • Raak zo min mogelijk spullen in de sporthal aan, inclusief de badmintonnetten en badmintonpalen.
 • Bij het afhangbord waar je je kaartje ophangt dient ook te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden. Als er bij het afhangbord geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd, dan wacht je even met afhangen. Gebruik ook de extra afhangborden die per deel van de zaal zijn neergezet.

Veren shuttles

 • Iedereen gebruikt zijn eigen veren shuttles en gooit gebruikte en kapotte shuttles na elk potje weg in de prullenbak. Het verdient aanbeveling twee kokers mee te nemen, waar de eventueel herbruikbare shuttles in kunnen worden bewaard en waar de week erop weer mee kan worden gespeeld. De shuttles mogen maar 1 potje lang gebruikt worden. Shuttles mogen per avond geen tweede keer gebruikt worden. Ze mogen dus niet in de originele koker teruggestopt worden.

Plastic shuttles

 • Plastic shuttles die gebruikt kunnen worden staan opgesteld in “een schone shuttles bak”. De plastic shuttles worden door de vereniging beschikbaar gesteld. De shuttles mogen maar één potje lang gebruikt worden.
 • Plastic shuttles worden na gebruik in de bak die daarvoor is neergezet teruggeplaatst. Deze shuttles worden niet hergebruikt tijdens dezelfde speelavond. Indien een nieuwe shuttle nodig is, dan wordt deze uit “schone shuttles bak” gepakt. Oude of kapotte shuttles worden door de spelers zelf in de prullenbak gegooid.

Tijdens het vrijspelen

 • Raak elkaars spullen niet aan, iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s);
 • Drinken mag alleen uit een eigen meegenomen bidon of flesje;
 • Was je handen goed, schud geen handen en geef geen high fives;
 • Zorg ervoor dat je buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals tijdens het vieren van een overwinning of tijdens een wissel;
 • Let op dat je tijdens het spelen regelmatig wisselt, of in ieder geval dat iedereen de kans krijgt, ook de mensen die naast de baan staan, dat zij een wedstrijd kunnen spelen.

Tijdens het trainen

 • Aanvullend op de regels genoemd onder ‘tijdens het vrijspelen’ gelden tijdens de training de volgende regels:
 • Voor de training desinfecteren de spelers bij binnenkomst van de zaal de handen.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot de trainer(s).
 • De plastic shuttles worden tijdens de training ter beschikking gesteld door de vereniging. Deze worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep worden aparte shuttles gebruikt. Na gebruik worden de shuttles in de bak geplaatst met de gebruikte shuttles.
 • Veren shuttles worden door de eigen spelers meegenomen. Oude shuttles worden de spelers zelf in de prullenbak gegooid. Gebruik per training uitsluitend eigen shuttles en speel de rest van de avond niet meer met dezelfde shuttle.

Voor overige sporthalbezoekers (ouders, toeschouwers, wachtende teams)

 • Publiek is toegestaan op de tribune. Houdt wel afstand van elkaar.

Overige bepalingen

 • We zijn met elkaar verantwoordelijk dat de 1,5 meter afstand gehouden wordt. Luister naar de aanwijzingen van de Corona-coördinator. Indien een speler zich niet houdt aan deze afspraken of niet luistert, dan volgt één waarschuwing/aanwijzing. Bij een tweede overtreding wordt de speler uit de sporthal verwijderd en is die speler de resterende periode niet meer welkom om mee te spelen;

Jeugdprotocol

Jeugdprotocol badminton bij Gouweslag in coronatijd

We verwachten dat alle kinderen die komen badmintonnen maar ook de ouders zich binnen en buiten de sporthal aan de coronaregels houden. We hebben immers ook onder onze leden een grote groep die binnen de risicogroep valt en als we met elkaar de regels naleven dan kunnen we zo lang mogelijk blijven badmintonnen. Binnen Gouweslag gelden de volgende regels.

Algemeen

Alle strengere regels van de overheid gaan voor de hier genoemde regels.

 • Iedereen die klachten heeft blijft thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook meest milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Als je klachten hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen. Heb je klachten dan kom je NIET trainen of spelen.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test en volg de instructies van de GGD;
 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 • Raak je besmet en ben je binnen tien dagen voor de besmetting op de vereniging geweest, meldt dat dan zo spoedig mogelijk bij het bestuur via bestuur@gouweslag.nl.

Voor het spelen

 • Spelers dienen niet te vroeg aanwezig te zijn (maximaal 10 minuten voordat het badmintonnen start) en dienen direct na het spelen de sporthal te verlaten. De training stopt ook vijf minuten eerder om de wissel tussen jeugd en senioren soepel te laten verlopen;
 • Bij het brengen en halen van kinderen houden volwassenen 1,5 meter afstand.

Voor het badmintonnen

 • Houdt 1,5 meter afstand van volwassenen en de trainers
 • Elke avond is er een Corona-coördinator, herkenbaar aan het gekleurde hesje. Volg de instructies van deze coördinator altijd op;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; was je handen regelmatig en zeker nadat je gehoest of geniest hebt!
 • Als er door de Corona-coördinator wordt geconstateerd dat een speler deze klachten heeft als hij of zij op de locatie aankomt zal hij of zij niet mogen spelen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • In de sporthal is een looproute aangegeven. Volg deze looproute altijd;
 • Voor het opzetten of afbreken van de netten moeten de handen ontsmet worden.
 • Raak zo min mogelijk spullen in de sporthal aan, inclusief de badmintonnetten en badmintonpalen.

Plastic shuttles

 • Plastic shuttles die gebruikt kunnen worden staan opgesteld in “een schone shuttles bak”. De plastic shuttles worden door de vereniging beschikbaar gesteld. De shuttles mogen maar één potje lang gebruikt worden.
 • Plastic shuttles worden na gebruik in de bak die daarvoor is neergezet teruggeplaatst. Deze shuttles worden niet hergebruikt tijdens dezelfde speelavond. Als er een nieuwe shuttle nodig is, dan wordt deze uit “schone shuttles bak” gepakt. Oude of kapotte shuttles worden door de spelers zelf in de prullenbak gegooid.

Tijdens het vrijspelen

 • Raak elkaars spullen niet aan, iedereen gebruikt alleen zijn eigen racket(s);
 • Drinken mag alleen uit een eigen meegenomen bidon of flesje;

Tijdens het trainen

 • Aanvullend op de regels genoemd onder ‘tijdens het vrijspelen’ gelden tijdens de training de volgende regels:
 • Voor de training desinfecteren de spelers bij binnenkomst van de zaal de handen.
 • Train zoveel mogelijk in vaste groepen en met je vaste trainingspartner.
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot de trainer(s) en andere volwassenen.
 • De plastic shuttles worden tijdens de training ter beschikking gesteld door de vereniging. Deze worden door vereniging bewaard, voor iedere trainingsgroep worden aparte shuttles gebruikt. Na gebruik worden de shuttles in de bak geplaatst met de gebruikte shuttles..

Overige bepalingen

 • Voor de jeugdspelers geldt dat er geen maximumaantal spelers is de sporthal geldt.
 • Luister naar de aanwijzingen van de Corona-coördinator. Indien een speler zich niet houdt aan deze afspraken of niet luistert, dan volgt één waarschuwing/aanwijzing. Bij een tweede overtreding wordt de speler uit de sporthal verwijderd en is die speler de resterende periode niet meer welkom om mee te spelen;