Algemeen

Bij Gouweslag is iedereen van harte welkom van jong tot oud. Onze jongste leden zijn 4 jaar oud en spelen als mini bij onze vereniging. Daarnaast hebben wij een groep met junioren in de leeftijdscategorie van 8 tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar kun je als senior meespelen als recreant of competitiespeler op één van onze speelavonden.

BadMINIton

De mini’s zijn de allerjongste spelers bij Gouweslag. De groep bestaat uit kinderen vanaf 4 jaar oud. Er wordt op een speelse wijze de eerste beginselen van het badmintonspel aangeleerd. De training is afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Bij de mini’s gaat het met name om het  plezier in de sport. Door verschillende oefeningen en spelletjes proberen we de ontwikkeling van de motoriek, techniek en het samenspel van de jonge kinderen te stimuleren. Zo maken de kinderen op creatieve wijze, en met behulp van allerlei materialen, kennis met samen sporten, het racket en de shuttle.
INSCHRIJVEN

Junioren

Op onderstaande dagen is er juniorentraining voor alle leeftijden van 8 jaar tot 18 jaar

Woensdagavond van 18.00 – 20.00 in sporthal de Mammoet – alle leeftijden
Vrijdagavond van 18.00 – 20.00 in sporthal de Zebra – alle leeftijden

Onze trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers samen met een aantal begeleiders uit de vereniging. In de trainingen zit een technisch gedeelte en een sport/spel gedeelte. Alle junioren krijgen training in een groep van hun eigen leeftijd en/of sterkte.

Als junior speel je ook competitie. Dit kan op elk niveau. Het is leuk en spannend om tegen andere verenigingen te spelen in thuis- en uitwedstrijden. Alles wat je hebt geleerd tijdens de trainingen kun je in de praktijk toepassen. Het is leuk en spannend om tegen andere verenigingen te spelen in thuis- en uitwedstrijden.

De junioren spelen jeugdcompetitie en de opstapcompetitie. Deze competities bestaan uit 10 wedstrijden; 5 keer thuis (op zondagochtend in sporthal de Zebra) en 5 keer uit (bij verenigingen in de buurt). Voor de start van de competitie is er een bijeenkomst waar jullie samen met jullie ouders uitleg krijgen. Meedoen betekent, dat je ouders/verzorgers één of twee keer voor vervoer moeten zorgen.

De jeugdcompetitie begint in februari en duurt tot eind mei. Een team bestaat uit 2 of 3 jongens en 2 of 3 meiden. Per wedstrijd speelt je team een jongensdubbel, meisjesdubbel, jongensenkel (2x), meisjesenkel (2x) en gemengddubbel (2x).

De opstapcompetitie is voor jonge en startende spelers. Je mag er maximaal 2 jaar aan meedoen. Verder is het hetzelfde als de jeugdcompetitie, alleen het aantal jongens en meiden per team kan anders zijn. Er worden dus 4 enkels en 4 dubbels gespeeld.

INSCHRIJVEN

Team J1

Finn de Jong
Leroy Merkus
Keimpe Heerena
Marissa van Tol
Jonna Groenenboom

Team J2

Raven Maaskant
Menne Wijnandts
Kris Zuiderent
Mees van Vliet
Jeremy van der Boon

Team J3
Michael Tolboom
Wanika Kroon
Floor Zuiderent
Thijs Blokdijk
Steyn Vuurens

Senioren

De senioren kent twee type spelers, de recreanten en de competitiespelers.

Recreanten

Gouweslag kent naast een groot aantal competitiespelers natuurlijk ook recreanten: senior leden die op de speelavonden lekker willen badmintonnen.

Dit kan op woensdag- en vrijdagavond van 20.00 -23.00 uur. Er worden volgens een afhangsysteem partijen van 20 minuten gespeeld, zowel enkel- als dubbelspelen.

Naast de mogelijkheid om vrij te spelen kunnen recreanten deel nemen aan de recreantentraining op woensdag. In de beginnersgroep is het doel om de basis van het badminton te leren: zowel de slagen als de spelregels komen aan bod. Dit is bedoeld voor (vrij) nieuwe leden die niet veel ervaring hebben met de badmintonsport.

In de gevorderdengroep is het doel de leden die al langer spelen de mogelijkheid te geven om hun niveau te verbeteren door extra slagen te leren en in te gaan op de tactiek. Deze training is onder begeleiding van een trainer en hieraan zijn kosten verbonden.

Meer informatie over het lidmaatschap vind je hier.

Team 1
Heleen Keus
Arina Molenaar
Droewa Ramkhelawan
Klaas Zijderveld

Team 2
Bonar Pardede
Joost Slager
Rob van den Broeke
Theo Urlings
Jeroen Vrijkotte
Ilona Bredius
Jantine Versluis
Jolein Klein Nijenhuis

Team 3
Arjan
Mark
Jos
Aat
Katja
Eline
Helen
Olly
Nhat

 

Competitiespelers

Bij Gouweslag spelen we jaarlijks de najaarscompetitie. Voor 2018-2019 hanteren we de volgende teamindelingen:

Team 1 – 6e divisie

Mel Steudel,
Karin Grooten,
Inge de Visser,
Lucas de Wit,
Max de Groen,
Mike Thiers

Team 2 – 6e divisie

Eva Arwert,
Bianca Melkert,
Laurens Boot,
Rick van Manen,
Falco Brokke

Team 3 – 7e divisie

Jose Kik-Scheele,
Simone van Putten,
Tom Breij,
Mark de Boo,
Ruben den Uijl

Heren Team 1 - Klasse C

Roeland Bekker,
Bart Nieuwhof,
Daan Frionnet,
Gerbrand Visscher

Lidmaatschap

Lijkt het jou ook leuk om te komen badmintonnen bij onze vereniging? Kijk dan bij onderstaande informatie over hoe je lid kunt worden. Als lid kun je deelnemen aan speelavonden, trainingen en leuke activiteiten tijdens seizoen. Het speelseizoen loopt van september tot en met mei.

Mini 
Vanaf 4 tot en met 7 jaar kun je als mini bij Gouweslag komen badmintonnen. Aan de hand van leuke sport en spel oefeningen kun je kennis te maken met badminton. Voor onze mini’s zijn er verschillende opties om te komen badmintonnen.

• Een losse les. Je kunt wekelijks zelf bij de trainer een entree kopen voor € 5,00 per keer.
• Een andere mogelijkheid is de aanschaf van een strippenkaart voor vijf keer spelen. De strippenkaart kun je bij de begeleiders kopen. De kosten voor de strippenkaart zijn € 20,00 en de strippenkaart blijft geldig totdat deze vol is.
• Je kunt als mini lid worden van onze verenging. Voor januari tot en met december bedraagt de contributie voor het seizoen 2018/2019 € 125,00.
Wil je meer informatie over badMiniton? Neem dan contact op met onze voorzitter Mel Steudel via voorzitter@gouweslag.nl.
Junior lidmaatschap
Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en wil jij graag een keer komen badmintonnen om vrijblijvend een keer kennis te maken met badminton?
Stuur dan een e-mail aan onze voorzitter van de jeugdcommissie Lucas de Wit of Bianca Melkert (jeugdcommissie@gouweslag.nl). Je mag dan twee keer meedoen aan een proeftraining.
Ben je na de proeftraining nog steeds enthousiast en wil je graag lid worden. Dan vind je hieronder meer informatie over de contributie voor het seizoen 2018/2019.
Junioren € 177,50
Slapend lidmaatschap junioren € 30,00
Competitiebijdrage junioren € 20,00
Eenmalige administratiekosten junioren € 10,00
• De contributie wordt per kalender jaar (januari t/m december) geïnd.
• Voor de training hoef je als junior niet extra te betalen, omdat dit binnen het junior lidmaatschap valt.
Senior lidmaatschap
Lijkt het jou leuk om te komen badmintonnen en ben je ouder dan 18 jaar? Neem dan even contact op met Heleen Keus (ledenadministratie) via ledenadministratie@gouweslag.nl voordat je een keer langs komt. Zij zal zorgen voor een warm onthaal en zal je vervolgens wegwijs maken op onze vereniging.
Bij Heleen kun je bovendien terecht voor vragen over het lidmaatschap. Als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, kun je kijken naar bovenstaande informatie. Hieronder volgt de informatie ten aanzien van de contributie voor het seizoen 2018/2019.
Lidmaatschap € 220,00
Slapend lidmaatschap senioren € 45,00
Donateur € 25,00
Vrijwilligerskorting € 25,00
Clinic korting (per clinic) € 10,00
Competitiebijdrage senioren € 25,00

Competitiebijdrage recreanten € 12,50
Veren shuttlebijdrage € 45,00
Eenmalige administratiekosten senioren € 15,00
De trainingsbijdrage senioren bedraagt voor één keer per week trainen € 40,00 per seizoen, per lid, per training. De tweede keer trainen kost € 30,00 per seizoen, per lid, per training, dus € 70,00 in totaal. Training is zowel voor competitiespelers als recreanten.
• De eventuele training, competitie en shuttle bijdragen hebben betrekking op het lopende seizoen.
• De contributie wordt per kalender jaar (januari t/m december) geïnd.

Strippenkaart

Als je het leuk vind om een aantal keer per jaar mee te spelen met een vriend/vriendin of kennis. Of je bent bijvoorbeeld al lid van een andere vereniging en je vind het leuk om een aantal keer met ons mee te doen. Dan een strippenkaart misschien een idee voor jou. Je kan dan 6x spelen zonder je in te schrijven als lid. Je meld je aan voor een strippenkaart bij ledenadministratie@gouweslag.nl

- 6x spelen: € 45,00 (contant af te rekenen bij ontvangst van de strippenkaart)

- Met de strippenkaart heb je alleen het recht om te komen spelen; je wordt dus geen lid van de vereniging en mag ook niet deelnemen aan de trainingen.

- Je tekent de strippenkaart af voor je gaat spelen en hangt deze op het rouleerbord alszijnde spelerskaart. De ledenadminitratie of de bestuursleden controleren of de strippenkaart is afgetekend

Ik ben zo enthousiast en wil me graag inschrijven!

INSCHRIJVEN