Gegevensverwerking Gouweslag

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op de eigen website en sociale media plaatsen.

Bij het akkoorderen van de gegevensverklaring geeft u de vereniging toestemming voor de hieronder staande gegevensverwerkingen:

  1. Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners die een rol spelen in het wel en wee van Gouweslag.
  2. Mij benaderen met informatie over de vereniging via het versturen van een nieuwsbrief.
  3. Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de eigen website en sociale media.
  4. Het opnemen van een foto op het speelkaartje voor de sporthal
  5. Het opnemen van een foto op de eigen website wanneer betreffende in een competitieteam speelt of vrijwilliger is.
  6. Mij gedurende 10 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

De toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Het lid, of in het geval van een lid jonger dan 16 jaar de ouder of voogd, kan toestemming op elk moment intrekken.