Uitnodiging ALV Gouweslag 24 juni 2021 en 8 juli 2021

Beste leden,

Het bestuur heeft enkele mededelingen die het met jullie wil delen over de zomerperiode en het coronavirus en de ALV..

Uitnodiging digitale algemene ledenvergadering 24 juni 2021 en 8 juli 2021

Op donderdag 24 juni 2021 is om stipt 20:00 de algemene ledenvergadering (ALV). Vanwege het coronavirus zal de ALV digitaal gehouden worden. De digitale inloop start om 19:45 uur. Elk lid en ouder/verzorger van een jeugdlid is hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn. Elk lid vanaf 14 jaar heeft stemrecht in de ALV. Het is toegestaan om een ander lid schriftelijk te machtigen voor hem/haar te stemmen (maximaal 1 machtiging per persoon). De stukken worden elk lid uiterlijk 10 juni toegestuurd en zijn ook op te vragen via secretaris@gouweslag.nl. De ALV wordt gehouden via Google Meets. De link is via de mail naar de leden gestuurd.

Technische of andere vragen over de jaarstukken kunnen van te voren ingestuurd worden naar secretaris@gouweslag.nl. Deze vragen zullen tijdens de ALV behandeld worden. Het is mogelijk om ook tijdens de ALV vragen te stellen. Maar omdat het een digitale vergadering betreft en de ervaring leert dat deze type vergaderingen meer energie kost dan normale vergaderingen, verzoekt het bestuur om zoveel mogelijk vragen uiterlijk 72 uur van te voren via de mail in te dienen.

Op deze ALV wordt een statutenwijziging voorgesteld vanwege de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Om deze wijziging door te voeren is in eerste aanleg twee derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden van Gouweslag nodig. Hoewel we hopen dat we dit op de eerste ALV kunnen wijzigen, is het realistischer dat we het quorum niet halen op 24 juni. In dat geval roepen wij een extra ALV uit waarin dezelfde statutenwijziging voorligt. Op deze tweede ALV is volgens onze statuten alleen een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden nodig om de statutenwijziging door te voeren. Deze tweede ALV vindt plaats op donderdag 8 juli 2021. De link naar die vergadering volgt op een later moment.

Verkiezing bestuursleden

Dolf Soeteman (Penningmeester), Laurens Boot (Algemeen Bestuurslid Technische Commissie, en Bianca Melkert (Algemeen Bestuurslid Jeugd) zijn nog benoemd voor het seizoen 2021-2022. 

Inge de Visser (Voorzitter) en Ruben den Uijl (Secretaris) treden volgens schema op deze ALV af. 

Voor de komende ALV hebben de volgende personen aangegeven verkiesbaar te zijn voor een functie in het bestuur van Gouweslag voor de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023.

  • Voorzitter: Inge de Visser
  • Secretaris: Ruben den Uijl

Wanneer de ALV het voorstel van het bestuur volgt is het bestuur voornemens de volgende taakverdeling te hanteren:

  • Voorzitter: Inge de Visser (2021-2023)
  • Secretaris: Ruben den Uijl (2021-2023)
  • Penningmeester: Dolf Soeteman (2020-2022)
  • Algemeen Bestuurslid Technische Commissie: Laurens Boot (2020-2022)
  • Algemeen Bestuurslid Jeugd Bianca Melkert (2020-2022)
  • Algemeen Bestuurslid PR: onvervuld (2021-2023)

Het staat elk lid vrij om zich ook te kandideren voor een functie in het bestuur van Gouweslag. Dat dient voorafgaand aan de vergadering gemeld te worden via secretaris@gouweslag.nl

Zomerperiode en coronavirus

Op de ALV ligt een voorstel om het seizoen te verlengen tot en met 29 augustus 2021 zodat we door kunnen sporten van de zomer. Het nieuwe seizoen begint vooralsnog, zonder tegenbericht, op maandag 30 augustus. Het bestuur volgt de aanbevelingen van Badminton Nederland, NOC*NSF en de voorschriften van het Kabinet, RIVM, Gemeente Gouda en Sport.Gouda op. In afstemming met de lokale autoriteiten bekijkt het bestuur wanneer en onder welke omstandigheden badminton georganiseerd kan worden. Houdt vooral de website en de nieuwsbrief goed in de gaten.

In de tussenliggende zomerperiode hopen wij dat veel mensen zich zullen aanmelden voor de Gouweslag zomertraining en op de speelavonden in de sporthal zullen komen badmintonnen. Deze start op maandag 31 mei 2021 om 19.45 uur bij het korfbalveld in het Groenhovenpark. In verband met het protocol rondom corona is de inschrijving vooraf wel vereist. Als je niet bent ingeschreven, dan zullen wij jou helaas de toegang moeten weigeren. Daarvoor vragen wij jullie begrip. Aanmelden kan via dit formulier.

Het bestuur beseft zich heel goed dat dit een heel vervelende periode is (geweest) voor iedereen. Wij hopen dat iedereen gezond blijft en de vaccinaties hun goede werk doen!

Zomerbadminton

Vanaf 5 juni start het zomerbadminton weer bij Gouweslag! 🥳 Dit is voor iedereen toegankelijk, je hoeft dus geen lid van Gouweslag te zijn! Zien we jullie allemaal gezellig in de Zebr [...]

Gouweslag open

Speel gezellig mee! Speciaal voor recreanten is het mogelijk om via Google forms in te schrijven in de 9. Iedereen kan dit jaar dus gezellig meedoen! Zet dus 23 maart 2024 de Gouwesla [...]

Zomerbadminton

Hieronder staat het schema voor zomerbadminton. Vanaf juni t/m augustus kan er wederom 2x per week gespeeld worden. Nieuw dit jaar is dat je niet per se per keer hoeft te betalen, maa [...]

Instuifweek jeugd

In de laatste week van januari is er een instuifweek voor jeugdleden. Voor de kinderen die langskomen voor een proefles ligt een leuk cadeautje klaar. Iedereen onder de 18 jaar kan 2 [...]

Weer van start

Vanaf zaterdag 15 januari gaan we weer open! Dat betekent dat op de normale speelmomenten weer gesport kan worden. Maandag van 20:00-22:00 in de Dick van Dijkhal, dinsdag van 20:00-22 [...]

Update coronamaatregelen

Beste allemaal, Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat voor alle amateursport vanaf 18 jaar een coronatoegansbewijs gaat gelden. Ook komt er weer een mondkapjesplicht in publ [...]

Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie kan je gewoon badmintonnen bij Gouweslag. We hebben de volgende openingstijden: Maandag: 20:00-22:00, Dick van Dijkhal Woensdag: 19:30-22:30, De Mammoet Vrij [...]

Nieuwe Corona regels

Beste leden, Voor onze vereniging verandert er vanaf zaterdag 25 september weer het een en ander. Na lange tijd kunnen we gaan sporten zonder enige vorm van coronaregels in de sportha [...]

ALV 24 juni 2021

Uitnodiging digitale algemene ledenvergadering 24 juni 2021 en 8 juli 2021 Op donderdag 24 juni 2021 is om stipt 20:00 de algemene ledenvergadering (ALV). Vanwege het coronavirus zal [...]

Korte corona update

De jeugdtraining van de jeugd buiten loopt alweer een paar weken. Het is erg goed om een deel van de leden weer bezig te zien. We hebben in de nieuwsbrief van april aangekondigd dat w [...]

Update maart 2021

Beste leden, De coronacrisis duurt voort, maar het bestuur hoopt dat we binnenkort weer op bepaalde manier kunnen gaan sporten. Zo onderzoeken we of in het voorjaar misschien buiten k [...]

Uitnodiging ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar op 10 juli, start 20:00 (inloop vanaf 19:30). Dit zal een digitale ALV zijn. De link naar de vergadering is te vinden in de mail met age [...]

Update corona 30 april.

Beste (ouders/verzorgers van) Gouweslagleden, Op de persconferentie van 21 april jl. is medegedeeld dat de coronamaatregelen vrijwel geheel verlengd zijn tot 20 mei a.s. Hoewel enkele [...]

Geen badminton t/m 6 april i.v.m corona

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM en de regering heeft Sport.Gouda besloten om de sporthallen dicht te houden tot en met 6 april aanstaande. Er is tot en met 6 april daarom [...]

Maatregelen coronavirus: Geen badminton vrijdag 13 maart, geen competitie en toernooien in maart.

Vandaag zijn vanuit de regering en het RIVM maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. In lijn met deze maatregelen en het advies van de Nederlandse badmintonbond heeft [...]

Introductietrainingen begin 2019-2020

Beste allen, Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen. Dit betekent dat ook de introductietrainingen weer gaan beginnen. De data waarop deze worden gegeven zijn: Woensda [...]

Gouweslag succesvol over de grens

Afgelopen zaterdag 31 Augustus zijn we met een viertal Gouweslaggers op uitnodiging van BC Burg een gezellig toernooi wezen spelen in onze zusterstad Solingen. Na een leuk pouletoerno [...]

Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 7 juni tot en met vrijdag 30 augustus kun je weer bij Gouweslag zomerbadmintonnen op de vrijdagavond. Tegen een bedrag van € 5,00 per persoon per avond kun je van 20.00 t [...]

Gouweslag Open 2019

Het leukste toernooi van het jaar komt er weer aan! Op zaterdag 30 maart organiseert Gouweslag het Gouweslag Open toernooi. Er is een plekje voor iedereen, van recreant tot 3de divisi [...]

2021-05-23T19:01:31+02:00