Update contributie & training

Beste leden,

Dit jaar is niet begonnen zoals we zouden willen. Normaal gesproken is januari het moment waarop het in de zaal gezellig druk is. Veel mensen komen net wat vaker badmintonnen na de feestdagen. Ook is dit hét spannende moment in de competitie. Gaan we promoveren of behouden we onze plek?

Dit jaar zal andermaal anders zijn. In dit lange bericht lichten we enkele besluiten toe van het bestuur over hoe we dit kalenderjaar om willen gaan met de vereniging. En ook stellen we jullie twee vervolgvragen over de antwoorden die we uit de vragenlijst van december gehaald hebben.

Contributie kalenderjaar 2021

We hebben als Gouweslag het gelukkig minder zwaar dan andere sportverenigingen. We hebben de afgelopen jaren een financiële reserve opgebouwd voor moeilijke tijden. Ook hebben we geen velden die we moeten onderhouden en hebben we geen kantine die de helft van onze inkomsten oplevert zoals bij andere verenigingen. Bijna al onze inkomsten komen uit directe contributie van de leden. En de meeste van onze uitgaven zijn te vinden in de zaalhuur, trainerskosten en shuttles.

Doordat we dit boekjaar waarschijnlijk een deel van de huur niet hoeven te betalen en minder training hebben kunnen geven, besparen we naar verwachting op onze begroting. We gaan minder uitgeven dan begroot, terwijl de inkomsten redelijk gelijk blijven. Het bestuur onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de vereniging. We kijken daarbij naar passende oplossingen en houden daarbij alle opties open. We zijn nog in afwachting van de gemeente over de zaalhuur in dit kalenderjaar. Hierover volgt later meer informatie.

Het bestuur wil vanwege de uitzonderlijke situatie van het maandenlang dicht zijn van de sporthallen de contributie-inning pauzeren. Normaal gesproken worden in januari de facturen voor het kalenderjaar 2021 verstuurd. We hebben besloten om dit jaar de facturen later te versturen. We willen dit doen wanneer we meer duidelijkheid hebben over het opengaan van de sporthal of wanneer het vanwege financiële redenen noodzakelijk is.

Training en speciaal uurtje

Uit de vragenlijst die mensen, waarvoor dank, hebben ingevuld kwam veel informatie naar voren. Gemiddeld kreeg het bestuur een 9 voor de corona aanpak. We zijn blij dat we dit samen goed doen.

Ook kwam er belangrijke informatie voor ons. Zo gaven veel mensen aan dat ze het ofwel te gevaarlijk vonden om te komen badmintonnen in het najaar van 2020, of dat ze het singlespel te zwaar vinden. Ook werd genoemd dat mensen het trainen voor een doel en het trainen an sich missen. Het bestuur heeft ideeën hoe we hier mee om kunnen gaan.

  1. Wanneer we weer open gaan verspreiden we direct informatie over andere spelvormen die 1 tegen 1 gespeeld kunnen worden. Denk aan trainingsoefeningen en andere spelvormen dan de standaard single (kleinere baan, niet smashen etc.). Hierdoor hopen we dat het voor iedereen fysiek mogelijk wordt om te kunnen badmintonnen.
  2. Het bestuur onderzoekt of we een kleine interne competitie op kunnen zetten waarbij mensen elkaar uit kunnen dagen om weer iets meer wedstrijdgevoel te krijgen in de zaal (meer zingeving).

Voor de veiligheid gaan we de volgende extra maatregelen nemen:

  1. Maximaal 2 mensen op een bank. We gaan zitplaatsen aangeven.
  2. We gaan mensen bij binnenkomst weer wijzen op alle regels en voorzorgsmaatregelen.
  3. We gaan de gemeente vragen om sneltesten.

We doen het uiterste wat we kunnen doen. Maar we begrijpen dat dit voor lang niet iedereen veilig genoeg voelt. We proberen wel binnen de mogelijkheden te zijn speelruimte te creëren voor mensen die eerder hebben aangegeven vanwege de veiligheid niet te willen komen spelen. Voor die personen hebben wij nog enkele vragen.Deze vragen kunnen via bijgaand formulier worden ingevuld. 

Ook hebben mensen aangegeven in de enquête weer training te willen volgen, nu de reguliere (dubbel)training bij Hans niet door kan gaan. Ook daar hebben we een vragenlijst voor die ingaat op de vorm van training waar behoefte aan is. Deze vragen kunnen via bijgaand formulier worden ingevuld. 

Leuk nieuws! 

Om de nieuwsbrief positief te eindigen hebben wij leuk nieuws. Kunnen de leden niet naar Gouweslag komen, dan komt Gouweslag naar de leden.

Om de strijd aan te gaan met de corona kilo’s gaan wij een Gouweslag thuistraining introduceren. Twee keer per week worden er op woensdag en vrijdagavond om 18.00 uur vanaf 3 februari a.s. video’s gepost waarmee je thuis kunt oefenen en waarmee je fit kunt worden of blijven. Je kunt de oefeningen thuis doen zonder extra materiaal. De link naar de video’s worden te zijner tijd gedeeld onder de leden. De training wordt gegeven voor de senioren maar ook de jeugdleden kunnen meedoen. De training staat onder leiding van Lucas. Het zal zweten worden, maar hopelijk zijn we dan straks weer fit op het moment dat we weer kunnen gaan spelen.

Het bestuur hoopt dat iedereen ondanks de omstandigheden gezond blijft en dat we elkaar hopelijk snel weer in goede gezondheid op de vereniging zien!

Gouweslag open

Speel gezellig mee! Speciaal voor recreanten is het mogelijk om via Google forms in te schrijven in de 9. Iedereen kan dit jaar dus gezellig meedoen! Zet dus 23 maart 2024 de Gouwesla [...]

Zomerbadminton

Hieronder staat het schema voor zomerbadminton. Vanaf juni t/m augustus kan er wederom 2x per week gespeeld worden. Nieuw dit jaar is dat je niet per se per keer hoeft te betalen, maa [...]

Instuifweek jeugd

In de laatste week van januari is er een instuifweek voor jeugdleden. Voor de kinderen die langskomen voor een proefles ligt een leuk cadeautje klaar. Iedereen onder de 18 jaar kan 2 [...]

Weer van start

Vanaf zaterdag 15 januari gaan we weer open! Dat betekent dat op de normale speelmomenten weer gesport kan worden. Maandag van 20:00-22:00 in de Dick van Dijkhal, dinsdag van 20:00-22 [...]

Update coronamaatregelen

Beste allemaal, Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat voor alle amateursport vanaf 18 jaar een coronatoegansbewijs gaat gelden. Ook komt er weer een mondkapjesplicht in publ [...]

Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie kan je gewoon badmintonnen bij Gouweslag. We hebben de volgende openingstijden: Maandag: 20:00-22:00, Dick van Dijkhal Woensdag: 19:30-22:30, De Mammoet Vrij [...]

Nieuwe Corona regels

Beste leden, Voor onze vereniging verandert er vanaf zaterdag 25 september weer het een en ander. Na lange tijd kunnen we gaan sporten zonder enige vorm van coronaregels in de sportha [...]

ALV 24 juni 2021

Uitnodiging digitale algemene ledenvergadering 24 juni 2021 en 8 juli 2021 Op donderdag 24 juni 2021 is om stipt 20:00 de algemene ledenvergadering (ALV). Vanwege het coronavirus zal [...]

Korte corona update

De jeugdtraining van de jeugd buiten loopt alweer een paar weken. Het is erg goed om een deel van de leden weer bezig te zien. We hebben in de nieuwsbrief van april aangekondigd dat w [...]

Update maart 2021

Beste leden, De coronacrisis duurt voort, maar het bestuur hoopt dat we binnenkort weer op bepaalde manier kunnen gaan sporten. Zo onderzoeken we of in het voorjaar misschien buiten k [...]

Uitnodiging ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar op 10 juli, start 20:00 (inloop vanaf 19:30). Dit zal een digitale ALV zijn. De link naar de vergadering is te vinden in de mail met age [...]

Update corona 30 april.

Beste (ouders/verzorgers van) Gouweslagleden, Op de persconferentie van 21 april jl. is medegedeeld dat de coronamaatregelen vrijwel geheel verlengd zijn tot 20 mei a.s. Hoewel enkele [...]

Geen badminton t/m 6 april i.v.m corona

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM en de regering heeft Sport.Gouda besloten om de sporthallen dicht te houden tot en met 6 april aanstaande. Er is tot en met 6 april daarom [...]

Maatregelen coronavirus: Geen badminton vrijdag 13 maart, geen competitie en toernooien in maart.

Vandaag zijn vanuit de regering en het RIVM maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. In lijn met deze maatregelen en het advies van de Nederlandse badmintonbond heeft [...]

Introductietrainingen begin 2019-2020

Beste allen, Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen. Dit betekent dat ook de introductietrainingen weer gaan beginnen. De data waarop deze worden gegeven zijn: Woensda [...]

Gouweslag succesvol over de grens

Afgelopen zaterdag 31 Augustus zijn we met een viertal Gouweslaggers op uitnodiging van BC Burg een gezellig toernooi wezen spelen in onze zusterstad Solingen. Na een leuk pouletoerno [...]

Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 7 juni tot en met vrijdag 30 augustus kun je weer bij Gouweslag zomerbadmintonnen op de vrijdagavond. Tegen een bedrag van € 5,00 per persoon per avond kun je van 20.00 t [...]

Gouweslag Open 2019

Het leukste toernooi van het jaar komt er weer aan! Op zaterdag 30 maart organiseert Gouweslag het Gouweslag Open toernooi. Er is een plekje voor iedereen, van recreant tot 3de divisi [...]

2021-01-26T20:09:48+01:00