Update corona 30 april.

Beste (ouders/verzorgers van) Gouweslagleden,

Op de persconferentie van 21 april jl. is medegedeeld dat de coronamaatregelen vrijwel geheel verlengd zijn tot 20 mei a.s. Hoewel enkele maatregelen versoepeld zijn, is het sporten in een sporthal nog altijd niet toegestaan. Het bestuur heeft daarom besloten om alle activiteiten tot 20 mei aanstaande te annuleren.

Zoals eerder aangegeven, houdt het bestuur alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mochten er zich in de tussentijd ontwikkelingen voordoen, waardoor de situatie wijzigt, dan brengen wij jullie daar van op de hoogte.

Ten aanzien van enkele specifieke activiteiten en algemene vragen hebben wij als bestuur hieronder op enkele relevante vragen een nadere toelichting.

Wat betekenen de maatregelen voor onze jeugdspelers tot 18 jaar?
Uit de maatregelen die op 21 april jl. zijn afgekondigd volgt dat in beperkte mate mogelijkheden zijn om jeugdspelers buiten te laten sporten. Na overleg binnen het bestuur is besloten om niet voor de jeugd van 6 tot 18 jaar voor 20 mei aanstaande buitensporten aan te bieden.

Ons speelseizoen voor de jeugd eindigt op 29 mei aanstaande. De maatregelen vergen een uiterste inspanning om op een veilige en correcte manier buitensporten te kunnen aanbieden. Bovendien hebben wij als vereniging niet de beschikking over een buitenterrein dat de organisatie van buitensporten moeilijker maakt. Dit heeft ons ertoe doen besluiten alle jeugdactiviteiten tot het einde van dit seizoen te annuleren. Wel zal het voor de jeugd mogelijk zijn, als de coronamaatregelen dit toelaten, om aan te sluiten bij de eventuele zomertraining en het zomerbadminton.

Gaan de competitiewedstrijden nog door?
Alle competitiewedstrijden van de bond, de voorjaars-, jeugd- en recreantencompetitie zijn volledig afgelast. Er zullen dit seizoen geen wedstrijden meer gespeeld worden.

Gaat dit jaar de zomertraining door?
Vorig jaar organiseerde wij voor de eerste keer sinds lange tijd weer een zomertraining. Ook dit jaar staat de zomertraining ingepland. Wij willen starten op maandagavond 8 juni. Wij kunnen niet gemakkelijk gebruik maken van alle buitenlocaties, zoals we dat vorig jaar wel gedaan hebben. Het hangt dan ook af van de coronamaatregelen of en hoe we dit zullen invullen. Enthousiaste jeugdleden kunnen aansluiten bij deze conditietraining. Meer informatie zal volgen na 20 mei.

Gaat zomerbadminton door?
Wij hebben contact gehad met Sport.Gouda over de zomerbadminton. Sport.Gouda kan ons -uiteraard – nog geen toezegging doen over de zomerbadminton. Wij hebben de aanvraag ingediend en zal zodra wij duidelijkheid hebben, dan laten wij jullie dat weten. Enthousiaste jeugdleden zijn, indien het door kan gaan, uiteraard ook welkom bij de zomerbadminton.

Wat gebeurt er met de financiën binnen de vereniging?
Op dit moment hebben de gemeente en Sport.Gouda nog geen duidelijkheid gegeven over de betaling van de zaalhuur en hoe dit zal worden afgewikkeld in de toekomst. Als daar meer duidelijkheid over is, dan zal vanuit het bestuur worden gekeken naar de financiële ruimte en de mogelijkheden die wij aan de leden kunnen bieden.

De vereniging draait op dit moment financieel gezien gewoon door. Wij kunnen vanzelfsprekend niet zonder de financiële steun van onze leden in de vorm van de contributie uit de lidmaatschappen. Wij zien dat onze leden ons trouw blijven en het bestuur roept alle leden op dit te blijven doen. Zo hopen wij deze zware periode door te komen en uiteindelijk met elkaar weer in goede gezondheid de baan op te kunnen.

Is badmintonnen in een 1,5 meter samenleving wellicht straks mogelijk?
Het bestuur is op de achtergrond druk bezig om na te denken over de badminton mogelijkheden binnen een 1,5 meter samenleving. Wij volgen daarin de protocollen die zijn opgesteld vanuit NOC*NSF, Badminton Nederland, Sport.Gouda en de Rijksoverheid en gemeente Gouda. Zodra de coronamaatregelen daarvoor de ruimte laten en wij weer kunnen gaan sporten in de zaal, zal het bestuur jullie daarover informeren.

Tot slot
Blijf allemaal gezond en we hopen elkaar snel weer te zien!

Namens het bestuur,

Inge de Visser

 

Zomerbadminton

Vanaf 5 juni start het zomerbadminton weer bij Gouweslag! 🥳 Dit is voor iedereen toegankelijk, je hoeft dus geen lid van Gouweslag te zijn! Zien we jullie allemaal gezellig in de Zebr [...]

Gouweslag open

Speel gezellig mee! Speciaal voor recreanten is het mogelijk om via Google forms in te schrijven in de 9. Iedereen kan dit jaar dus gezellig meedoen! Zet dus 23 maart 2024 de Gouwesla [...]

Zomerbadminton

Hieronder staat het schema voor zomerbadminton. Vanaf juni t/m augustus kan er wederom 2x per week gespeeld worden. Nieuw dit jaar is dat je niet per se per keer hoeft te betalen, maa [...]

Instuifweek jeugd

In de laatste week van januari is er een instuifweek voor jeugdleden. Voor de kinderen die langskomen voor een proefles ligt een leuk cadeautje klaar. Iedereen onder de 18 jaar kan 2 [...]

Weer van start

Vanaf zaterdag 15 januari gaan we weer open! Dat betekent dat op de normale speelmomenten weer gesport kan worden. Maandag van 20:00-22:00 in de Dick van Dijkhal, dinsdag van 20:00-22 [...]

Update coronamaatregelen

Beste allemaal, Dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat voor alle amateursport vanaf 18 jaar een coronatoegansbewijs gaat gelden. Ook komt er weer een mondkapjesplicht in publ [...]

Herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie kan je gewoon badmintonnen bij Gouweslag. We hebben de volgende openingstijden: Maandag: 20:00-22:00, Dick van Dijkhal Woensdag: 19:30-22:30, De Mammoet Vrij [...]

Nieuwe Corona regels

Beste leden, Voor onze vereniging verandert er vanaf zaterdag 25 september weer het een en ander. Na lange tijd kunnen we gaan sporten zonder enige vorm van coronaregels in de sportha [...]

ALV 24 juni 2021

Uitnodiging digitale algemene ledenvergadering 24 juni 2021 en 8 juli 2021 Op donderdag 24 juni 2021 is om stipt 20:00 de algemene ledenvergadering (ALV). Vanwege het coronavirus zal [...]

Korte corona update

De jeugdtraining van de jeugd buiten loopt alweer een paar weken. Het is erg goed om een deel van de leden weer bezig te zien. We hebben in de nieuwsbrief van april aangekondigd dat w [...]

Update maart 2021

Beste leden, De coronacrisis duurt voort, maar het bestuur hoopt dat we binnenkort weer op bepaalde manier kunnen gaan sporten. Zo onderzoeken we of in het voorjaar misschien buiten k [...]

Uitnodiging ALV

De algemene ledenvergadering (ALV) is dit jaar op 10 juli, start 20:00 (inloop vanaf 19:30). Dit zal een digitale ALV zijn. De link naar de vergadering is te vinden in de mail met age [...]

Update corona 30 april.

Beste (ouders/verzorgers van) Gouweslagleden, Op de persconferentie van 21 april jl. is medegedeeld dat de coronamaatregelen vrijwel geheel verlengd zijn tot 20 mei a.s. Hoewel enkele [...]

Geen badminton t/m 6 april i.v.m corona

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM en de regering heeft Sport.Gouda besloten om de sporthallen dicht te houden tot en met 6 april aanstaande. Er is tot en met 6 april daarom [...]

Maatregelen coronavirus: Geen badminton vrijdag 13 maart, geen competitie en toernooien in maart.

Vandaag zijn vanuit de regering en het RIVM maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. In lijn met deze maatregelen en het advies van de Nederlandse badmintonbond heeft [...]

Introductietrainingen begin 2019-2020

Beste allen, Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen. Dit betekent dat ook de introductietrainingen weer gaan beginnen. De data waarop deze worden gegeven zijn: Woensda [...]

Gouweslag succesvol over de grens

Afgelopen zaterdag 31 Augustus zijn we met een viertal Gouweslaggers op uitnodiging van BC Burg een gezellig toernooi wezen spelen in onze zusterstad Solingen. Na een leuk pouletoerno [...]

Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 7 juni tot en met vrijdag 30 augustus kun je weer bij Gouweslag zomerbadmintonnen op de vrijdagavond. Tegen een bedrag van € 5,00 per persoon per avond kun je van 20.00 t [...]

Gouweslag Open 2019

Het leukste toernooi van het jaar komt er weer aan! Op zaterdag 30 maart organiseert Gouweslag het Gouweslag Open toernooi. Er is een plekje voor iedereen, van recreant tot 3de divisi [...]

2020-04-30T18:57:54+02:00